L U M I V A A R A

Pitäjä kauniissa Laatokan Karjalassa

Perinnemaisema Lumivaarasta

Lumivaaran kirkko ennen sotia

Laatokan salmi Lumivaarasssa

Lumivaaran sankarihautausmaa 1940-luvulla

JATKA

 

Copyright Lumivaara-Perinneyhdistys ry.