Lumivaaralaiset sankarivainajat

Lähde: Lumivaaran kirkonkylä Kumola

Kaatuessaan tai kuollessaan Lumivaarassa kirjoilla olleiden kokonaistappiot vuosien 1939-45 sodissa olivat Sota-arkiston tietojen mukaan 143 miestä. Heistä 100 on haudattu tai siunattu Lumivaaraan. Lisäksi entisinä lumivaaralaisina 8 Jaakkimassa syntynyttä, muualla kirjoilla ollutta ja 2 muualla syntynyttä ja muualla kirjoilla ollutta on haudattu Lumivaaraan. Muualle haudattiin tai siunattiin 43 lumivaaralaista. Vuonna 1952 julkaistussa Lumivaara-kirjassa sankarivainajien määräksi todetaan 156 miestä ja 1 ilmapommituksessa kuollut nainen. Lumivaaralaisiksi on laskettu edellä todetut 10 Lumivaaraan haudattua kaatunutta sekä 10 Lumivaarasta lähtöisin ollutta, muualla kirjoilla ollutta ja asunutta henkilöä. Lumivaara-kirjasta sen sijaan puuttuu 7 Lumivaarassa kirjoilla ollutta, Lumivaarassa tai muualla asunutta kaatunutta tai sodan seurauksena kuollutta henkilöä. Yhteenvetona voidaankin todeta, että Lumivaarassa kirjoilla olleita ja Lumivaarasta lähtöisin olleita sodan uhreja oli 163 miestä ja 1 nainen.

Eräs lumivaaralainen sankarivainaja oli Väinä Suokas, katso hänen hänen kirjeensä

Kaikkiaan Lumivaaraan haudattiin tai siunattiin 110 miestä ja 1 nainen. Eri syistä 53 vainajaa haudattiin tai siunattiin 32 muulle paikkakunnalle, yksi heistä kenttähautaan Impilahdelle.

Jatkosodan aikana oli käytössä myös väliaikaisia hautoja joista vainajat siirrettiin myöhemmin kotiseurakunnan sankarihautausmaalle.

Sodassa lienee haavoittunut noin 200-220 lumivaaralaista. Lukumäärä on korkea. Puolustusvoimien haavoittuneiden kokonaismäärä oli noin 150.000 miestä, Pääosa heistä parani täysin, mutta noin 45.000 heistä invalidisoitui enemmän tai vähemmän. Edellä todetun perusteella voidaan arvioida, että lumivaaralaisia sotainvalideja eli sotien jälkeen keskuudessamme noin 70 miestä. 

 

 

Lumivaaran sankarihautausmaa

 

 

Lumivaaran sankarihautausmaan kartta

Lumivaaran sankarihautausmaan kartta pdf-tiedostona

 

Kuten yllä olevassa tekstissä todetaan Lumivaaran sankarihautaan haudatun 111 sotavainajaa. Kuitenkaan yllä olevasta kartasta ei tuota samaa lukumäärää ole laskettavissa. Suorittamieni tutkimusten mukaan useita eri lähteitä käyttäen olen päätynyt tässä vaiheessa yo. karttaan. Tutkimani eri lähteet ovat keskenään ristiriitaisia niin määrällisesti kuin jossain tapauksissa myös vainajien sijoituspaikkojenkin suhteen. Jatkan sankarihautausmaa asian tutkimusta edelleen ja mahdollisesti myöhemmin julkaisen uuden version sankarihautausmaan kartasta mikäli uutta tietoa tulee käyttööni.

Mikäli sinulla on tietoja Lumivaaran sankarihautausmaasta pyydän ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Vaasa
14.12.2001

Paluu päävalikkoon

Paluu tulosivulle Back-näppäimellä