Yleistä Lumi-Säätiöstä

Säätiö perustettiin vuonna 1948 vaaliakseen entisen Lumivaaran kunnan asukkaiden ja heidän perillistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä, sekä tukeakseen heidän henkisiä ja taloudellisia pyrintöjään. 

Lumi - Säätiö on ollut mukana kaikissa hankkeissa, mitä on yhdessä Lumivaara-laisten pitäjäseurojen kanssa entisen Lumivaaran hyväksi tehty. Säätiö on antanut taloudellista tukea kyläkirjojen aikaansaamiseksi sekä vuosien kuluessa tukenut stipendeillä lukuisia opinnoissaan menestyneitä opiskelijoita.

Merkittävin tehtävä säätiöllä on ollut Lumivaaran kirkon kirkkoesineiden kunnostaminen ja saattaminen sellaiseen säilytykseen, että niistä jälkipolvikin näkee esivanhempiensa työn arvokkuuden.

Yksityiset ihmiset voivat tukea tätä toimintaa avustuksin, lahjoituksin ja testamentein. Lahjoitusvaroin turvaatte Lumi - Säätiön arvokkaan työn jatkumisen. Halutessanne voitte osoittaa lahjoituksen suoraan Lumi - Säätiön tilille 500700-579062.

Kaikissa lahjoitus – sekä muissakin asioissa voitte ottaa yhteyttä säätiön hallituksen jäseniin

     
  Paluu