Lumi – Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on entisen Lumivaaran kunnan asukkaiden ja heidän perillistensä keskuudessa vaalia karjalaista yhteishenkeä sekä tukea ja edistää heidän henkisiä ja taloudellisia pyrintöjään säätiölle vahvistetuissa säännöissä lähemmin mainitulla tavalla

     
  Paluu